ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 18
สมาชิกลาออก 13
จำนวนสมาชิก 1,499
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
หน้าหลัก >> กฎระเบียบข้อบังคับของ มรส.
 
ระเบียบ(ปี2566) 11/10/2023
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 22/09/2020
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560 28/11/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2560(ใหม่) 25/10/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 25/10/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560 25/10/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560 12/10/2017
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 2560 19/06/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2560 03/05/2017
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2560 03/05/2017
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด พ.ศ.2557 25/07/2016
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13/01/2016