ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 10
สมาชิกลาออก 11
จำนวนสมาชิก 1,488
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศ
1 แนะนำผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ชุดที่ 30 (ประชุมใหญ่สามัญปี 2566) 29/06/2023
2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์ 24/05/2023
3 ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 02/05/2023
4 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 05/04/2023
5 ปิดทำการ เร็วขึ้น 05/10/2022
6 จ่ายเงินปันผล ปี 2565 เงินปันผล 3.80%เฉลี่ยคืน 2.75% 19/07/2022
7 เงินปันผล 4.65% และเงินเฉลี่ยคืน 4.24% (ปี 2564) 20/07/2021
8 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 26/05/2020
9 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15/11/2019
10 ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 21/06/2017
11 เงินปันผล 5.3% และเงินเฉลี่ยคืน 7.25% (ปี2560) 21/06/2017
12 เงินปันผล 5.77% และเงินเฉลี่ยคืน 6.8% (ปี2559) 20/06/2016
13 บริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน 20/06/2016
14 ขยายเวลาเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันและเงินฝากค้ำประกัน 02/03/2016