ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 10
สมาชิกลาออก 11
จำนวนสมาชิก 1,488
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
หน้าหลัก >> กิจกรรมของสหกรณ์
 

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์
[ 15/05/2024 ]
ดูรายละเอียด..
 
อบรมสัมมนากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 16/08/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 02/05/2023 ]
ดูรายละเอียด..

รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 05/04/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
มอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุคคลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
[ 28/08/2021 ]
ดูรายละเอียด..
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
[ 20/07/2021 ]
ดูรายละเอียด..

ผลการเลือกตั้ง ประธาน และ กรรมการ ประจำปี 2563
[ 14/08/2020 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562
[ 31/07/2019 ]
ดูรายละเอียด..
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคาร 1
[ 23/02/2018 ]
ดูรายละเอียด..

เพิ่มหุ้นรายเดือน 1สิงหาคม 2560
[ 25/07/2017 ]
ดูรายละเอียด..
 
การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ฯ 1มิ.ย.2560
[ 01/06/2017 ]
ดูรายละเอียด..
 
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ 27/02/2017 ]
ดูรายละเอียด..

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแกครอบครัว ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
[ 31/01/2017 ]
ดูรายละเอียด..
 
สหกรณ์ฯ มอบเสื้อยืดโปโลสีดำให้แก่บุคลากรทุกท่าน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย
[ 26/10/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
บริจาคข้าวสารให้แก่วัดพรคะบาทน้ำพุ
[ 27/09/2016 ]
ดูรายละเอียด..

ขอแสดงความเสียใจกับ บิดา ของ อาจารย์เอกชัย สมบูรณ์
[ 07/09/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
[ 25/07/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
ขอมอบศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[ 12/07/2016 ]
ดูรายละเอียด..

มอบของที่ระลึก แด่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
[ 12/07/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
สมาชิก ได้รับรางวัล ทองคำ 1สลึง
[ 12/07/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
การจ่ายเงินเบี้ย(400 บาท)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59
[ 01/07/2016 ]
ดูรายละเอียด..

ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
[ 23/06/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
งานศพมารดาของ ผศ.วิมลรัตน์ บุญเสถียร
[ 23/06/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
[ 20/06/2016 ]
ดูรายละเอียด..

เข้าร่วมประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ 06/06/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
[ 18/05/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
งานศพคุณแม่เจือ หินอ่อน
[ 01/04/2016 ]
ดูรายละเอียด..

สวัสดิการช่วยเหลือการเจ็บป่วยของสมาชิก
[ 01/04/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
งานศพคุณพ่อถาวร คงสำราญ
[ 24/03/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
[ 21/03/2016 ]
ดูรายละเอียด..

งานศพคุณพ่อฉลาด หิมเวช
[ 02/03/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[ 29/02/2016 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประชุมชี้แจง การส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2559
[ 01/02/2016 ]
ดูรายละเอียด..

ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสหกรณ์
[ 21/01/2016 ]
ดูรายละเอียด..