ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 18
สมาชิกลาออก 13
จำนวนสมาชิก 1,499
 
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
 
ข่าวสำหรับสำหรับสมาชิก
ลำดับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศ
1 แนะนำผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินงาน และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 (ประชุมใหญ่สามัญปี 2567) 08/07/2024
2 แนะนำผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ชุดที่ 30 (ประชุมใหญ่สามัญปี 2566) 29/06/2023
3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์ 24/05/2023
4 ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 02/05/2023
5 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 05/04/2023
6 ปิดทำการ เร็วขึ้น 05/10/2022
7 จ่ายเงินปันผล ปี 2565 เงินปันผล 3.80%เฉลี่ยคืน 2.75% 19/07/2022
8 เงินปันผล 4.65% และเงินเฉลี่ยคืน 4.24% (ปี 2564) 20/07/2021
9 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 26/05/2020
10 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15/11/2019
ดูข่าวทั้งหมด..
ภาพกิจกรรมของสหกรณ์

เลือกตั้งประธานกรรมการ ประจำปี 2567
[ 08/07/2024 ]
ดูรายละเอียด..
 
การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์
[ 15/05/2024 ]
ดูรายละเอียด..
 
อบรมสัมมนากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 16/08/2023 ]
ดูรายละเอียด..

ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 02/05/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 05/04/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
มอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุคคลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
[ 28/08/2021 ]
ดูรายละเอียด..

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
[ 20/07/2021 ]
ดูรายละเอียด..
 
ผลการเลือกตั้ง ประธาน และ กรรมการ ประจำปี 2563
[ 14/08/2020 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562
[ 31/07/2019 ]
ดูรายละเอียด..
ดูกิจกรรมทั้งหมด..