ข้อมูลสมาชิก
สมาชิกเข้าใหม่ 10
สมาชิกลาออก 11
จำนวนสมาชิก 1,488
 
****เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน และ เงินกู้พิเศษ ส่งเอกสาร วันสุดท้ายวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567*************เงินกู้สามัญจ่ายเช็ควันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 - 16.00 น.
 
ข่าวสำหรับสำหรับสมาชิก
ลำดับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์วันที่ประกาศ
1 แนะนำผู้สมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ชุดที่ 30 (ประชุมใหญ่สามัญปี 2566) 29/06/2023
2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์ 24/05/2023
3 ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 02/05/2023
4 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด 05/04/2023
5 ปิดทำการ เร็วขึ้น 05/10/2022
6 จ่ายเงินปันผล ปี 2565 เงินปันผล 3.80%เฉลี่ยคืน 2.75% 19/07/2022
7 เงินปันผล 4.65% และเงินเฉลี่ยคืน 4.24% (ปี 2564) 20/07/2021
8 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 26/05/2020
9 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15/11/2019
10 ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 21/06/2017
ดูข่าวทั้งหมด..
ภาพกิจกรรมของสหกรณ์

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์
[ 15/05/2024 ]
ดูรายละเอียด..
 
อบรมสัมมนากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 16/08/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 02/05/2023 ]
ดูรายละเอียด..

รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา และคัดเลือกเข้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด
[ 05/04/2023 ]
ดูรายละเอียด..
 
มอบเงินสนับสนุนโครงการช่วยเหลือบุคคลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
[ 28/08/2021 ]
ดูรายละเอียด..
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
[ 20/07/2021 ]
ดูรายละเอียด..

ผลการเลือกตั้ง ประธาน และ กรรมการ ประจำปี 2563
[ 14/08/2020 ]
ดูรายละเอียด..
 
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2562
[ 31/07/2019 ]
ดูรายละเอียด..
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคาร 1
[ 23/02/2018 ]
ดูรายละเอียด..
ดูกิจกรรมทั้งหมด..